Waarom beschermen ?

Met een modelbescherming kunt u effectief optreden tegen namaak en ongewenste invoer in de Benelux of EU (afhankelijk in welke landen de registratie is ingeschreven).

Zonder modelbescherming bent u aangewezen op het auteursrecht en het civiele recht (onrechtmatige daad). Bescherming op grond van auteursrecht kan dan slechts veelal worden ingeroepen indien er sprake is van een exacte kopie bij producten die een duidelijk kunstzinnig karakter hebben.

Deze bescherming geldt alleen in Nederland. Buitenlandse bescherming dient apart ingeroepen te worden en veelal onder afwijkende regels waardoor er soms in het geheel geen bescherming is.